statut

Koło naukowe, które przyjmuje nazwę Koła Naukowego Studentów Architektury – „O’Koło Architektury” i działa na wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska przy Instytucie Budownictwa.
Podstawą powstania i działania koła jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365).

§ 1

Zadaniem Koła Naukowego Studentów Architektury – „O’Koło Architektury” jest działalność:
1. umożliwienie członkom Koła pogłębianie i rozwijanie zainteresowań w zakresie teorii architektury, budownictwa, ochrony dziedzictwa kulturowego.
2. Samokształcenie członków w zakresie technik prezentacji graficznej oraz użytkowania oprogramowania komputerowego wspomagającego projektowanie
3. Organizowanie: wykładów, seminariów, warsztatów, wyjazdów naukowo-plenerowych i innych form kształcenia w zakresie architektury i urbanistyki oraz historii architektury i urbanistyki.
4. Indywidualny rozwój każdego członka Koła w zakresie projektowania architektonicznego ( prezentacje na forum  i realizacja własnych pomysłów).
5. Współpraca ze środowiskami zawodowymi (organizacja spotkań z przedsiębiorcami, projektantami, wykonawcami prac budowlanych, firmami architektonicznymi i budowlanymi).
6. Pomoc w organizowaniu praktyk.
7. Współpraca członków Koła z absolwentami kierunku architektura i urbanistyka.
Cele powyższe Koło realizuje przez:

  •     udział w badaniach naukowych,
  •     organizowanie seminariów, warsztatów, konferencji, odczytów związanych z celami Koła,
  •     udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty.

§ 2

Opiekę nad działalnością koła sprawuje (nauczyciel akademicki) dr inż. arch. Sławomir Łotysz.

§ 3

Członkiem Koła może zostać każdy student i nauczyciel akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

§ 4

Koło wobec władz uczelni reprezentuje Przewodniczący Koła, wybrany przez Członków Koła na okres jednego roku akademickiego.

§ 5

1. Na pierwszym zebraniu Członków Koła wybiera się przewodniczącego zebrania.
1. Członkowie koła mogą w głosowaniu jawnym wybrać ze swego grona Zarząd Koła.
2. Zarząd Koła stanowią:

  •     Przewodniczący Koła,
  •     Zastępca Przewodniczącego Koła,
  •     Sekretarz Koła.

§ 6

Przewodniczący Koła, Zastępcy i Sekretarz Koła stanowią Zarząd Koła.

§ 7

Kadencja Zarządu Koła trwa jeden rok akademicki.

§ 8

W przypadku ustania członkostwa Zarządu Koła następują wybory uzupełniające przeprowadzone na zebraniu członków Koła.

§ 9

Koło może podejmować uchwały. Uchwały podejmowane są przez Członków Koła zwykłą
większością głosów.

§ 10

Zarząd Koła przedkłada Rektorowi UZ wniosek o zarejestrowanie koła.

§ 11

Koła Naukowego Studentów Architektury pod nazwą: „O’Koło Architektury” nie posiada osobowości prawnej.

§ 12

1. Koło ulega rozwiązaniu w przypadku:

  •     podjęcia uchwały członków o rozwiązaniu,
  •     zaprzestaniu działalności przez okres jednego roku.

2. Jeżeli liczba członków Koła zmniejszy się do trzech, koło ulega zawieszeniu.

§ 13

Regulamin niniejszy został uchwalony w dniu 3 marca 2010 roku.

§ 14

Koło jest zarejestrowane w dniu dokonania wpisu do Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich, który prowadzi Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Miejsce na adnotacje organu uczelni dokonującego rejestracji w Rejestrze Uczelnianych Organizacji Studenckich.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s